Par mums

Firma “AMG Vollars” dibināta 1998. gadā.
Visu pastāvēšanas laiku firma pastāvīgi un dinamiski attīstās. Ar katru gadu mēs paplašinām sniedzamo pakalpojumu klāstu un darbības virzienu loku. Firmas dibināšanas brīdī galvenais firmas darbības virziens bija darbā iekārtošana Latvijā. Tagad galvenie mūsu darbības virzieni ir darbā iekārtošana Latvijā un ārzemēs, tulkojumi, valodu kursi, tūrisms, vizuālā reklāma (izkārtnes, plāksnītes, gaismas reklāma u.c.), kā arī zīmogi, vizītkartes, bukleti, veidlapas, uzlīmes un citi iespieddarbi. Līdz ar ES dalībvalstu darba tirgus atvēršanu tika noslēgti sadarbības līgumi legālās darbā iekārtošanas jomā ar ārzemju partneriem tādās valstīs kā Īrija, Anglija, Kipra (tās grieķu daļa), Grieķija.

Pieredzējušais kolektīvs, jaunāko tehnoloģiju un resursu izmantošana rada labvēlīgu mūsu firmas sniegto pakalpojumu cenas un kvalitātes apvienojumu.
Darbā ar partneriem mums galvenais ir godprātība un precizitāte savu saistību izpildē. Šīs īpašības dara firmu konkurētspējīgu, un tādēļ tā pastāv tirgū jau 8 gadus.
Aicinām ieinteresētās firmas uz sadarbību un ceram, ka mūsu firma kļūs par Jūsu pastāvīgo partneri.

Sadaļā SŪTĪT ZIŅOJUMU Jūs varat interesēties par cenu un citiem sevi interesējošiem jautājumiem. Sadaļā MŪSU ADRESES var vienkārši piezvanīt, vai atrast mūsu adresi, lai atnāktu pie mums uz ofisu. Mēs vienmēr priecāsimies sniegt Jums vislabāko servisu un vispilnīgāko Jūs interesējošo informāciju.